Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

Nieuws

Er is een nieuwe werkomgeving voor de vrijwilligers; Ga naar login vrijwilligers.

 
DIO

Welcome at DIO - French site is still under construction

In veel landen worden dieren niet op de eerste plaats gehouden voor vlees, melk of eieren. Ook huiden en wol of de mest die op de akkers verspreid kan worden zijn onontbeerlijk. Verder levert het dier trekkracht en is de eigenaar via het dier verzekerd van kapitaal.

Als de kudde ziek wordt, is het hele dorp in gevaar. Door middel van steun en advies op het gebied van diergezondheid aan de minder bedeelden in de wereld, probeert DIO deze mensen te helpen om in hun voedselbehoefte te voorzien.

Nieuwe website

Eindelijk is het dan zover:

De nieuwe website!!

Met deze nieuwe site hopen we onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren beter op de hoogte te kunnen houden van het reilen en zeilen van DIO! Heeft u op of aanmerkingen over de website, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar ICT