Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

DIO

Symposium 2009

Op 21 april jl. organiseerde Stichting DIO in samenwerking met Initiatiefgroep Over de Rand een symposium onder de titel ”Van evidence based medicine naar de praktijk; de vertaalslag naar het individuele dier”. Na twee inleidingen waarin het ging over toeval, Engelse detectives en ‘wetenschappelijk geneuzel’, kwam een discussie op gang waarin vanuit verschillende invalshoeken tegen het onderwerp werd aangekeken.

 

Initiatiefgroep Over de Rand zoekt de grenzen van de wetenschap op en gaat hierover het debat aan met wetenschappers uit verschillende disciplines: wie bepaalt wat wel of niet ‘wetenschappelijk’ is? Zo wil zij het bewustzijn creëren dat kritisch kijken naar de wetenschap in verschillende contexten altijd nodig zal zijn. Stichting DIO wordt in de praktijk vaak geconfronteerd met de grenzen van het toepassen van kennis. De overdracht van kennis aan boeren en organisaties in ontwikkelingslanden is één van haar voornaamste doelstellingen. Maar in hoeverre is kennis, opgedaan uit de wetenschap,universeel toepasbaar in de praktijk, waar elke patiënt anders is? En in hoeverre kunnen resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegepast worden in andere culturen? Zijn alleen wetenschappelijke resultaten ‘kennis’, of zijn er nog andere bronnen van kennis? En hoe pas je die dan toe op je patiënten? Door samenwerking van beide partijen ontstond een mooie middag

Download Verslag Symposium

Download Artikel Tijdschrift voor Diergeneeskunde