Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

DIO

Wie zijn wij?

Geschiedenis

Halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw bestond bij een aantal studenten de behoefte aan meer aandacht voor tropische diergeneeskunde in de studie. Het in Frankrijk bestaande "Vétérinaires Sans Frontières" wordt hierbij als voorbeeld beschouwd. In juli 1987 wordt Stichting Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking officieel opgericht. In ditzelfde jaar wordt een eerste project in Burkina Faso ondersteund en krijgt de stichting huisvesting op het terrein van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

In de daarop volgende jaren gaat Stichting DIO op volle toeren draaien waarbij een aantal doelen worden vastgesteld: het beantwoorden van veterinaire vragen uit ontwikkelingslanden, het integreren van diergeneeskunde in ontwikkelingssamenwerking en het uitvoeren van projecten in de minder bedeelde gebieden van de wereld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan voorlichting aan het Nederlandse publiek in de vorm van symposia, lezingen en voorlichtingsavonden.

In 1989 wordt het overkoepelende netwerk Vétèrinaires Sans Frontières Europa opgericht. Ook Stichting DIO sluit zich hierbij aan. In 1998 wordt besloten dat Stichting DIO zich meer gaat richten op veterinaire informatievoorziening middels de vraag- en antwoordservice; de Veterinary Information Service (V.I.S.). Daarnaast worden nog steeds kleinschalige projecten in tal van ontwikkelingslanden financieel en met kennis ondersteund.

Een belangrijke samenwerking is die tussen DIO en het Indiase USSS. Deze samenwerking is eind jaren 90 begonnen en heeft meerdere projecten omvat. Alleenstaande vrouwen hebben trainingen ontvangen over de verzorging van een melkkoe of melkgeiten. Vervolgens kregen ze in cooperatieverband een eigen melkkoe of een koppel melkgeiten. Met de verkoop van de melk kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien en voor hun kinderen zorgen. In 2009 is het Tanzania project van start gegaan, waarbij Community Animal Health Workers werden getraind en DIO heeft geholpen met het opzetten van een vaccinatiecampagne tegen East Coast Fever onder de Maasai in Lengasiti.

Over onze projecten vind u meer hier.


Doelstellingen

Stichting DIO onderkent dat in veel landen dieren niet alleen worden gehouden voor vlees, melk of eieren maar dat ze ook een rol vervullen in trekkracht, kapitaal en status. Als de kudde ziek wordt, is het hele dorp in gevaar.

Stichting DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging. Dit doen we bijvoorbeeld door hen bij te staan met advies op het gebied van diergezondheid en dierziekten via de Veterinaire Informatie Service (V.I.S.): een gratis informatiedienst voor onze doelgroep. Tevens bereiken we dit door het – financieel – steunen van projecten, waarbij we samenwerken met andere organisaties, Tenslotte willen we de mensen in Nederland bewust maken van het belang van diergezondheid in ontwikkelingslanden.

Hierbij is ons motto: gezonde dieren, gezonde mensen!

Stichting DIO is in het bezit van het certificaat voor kleine goede doelen van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving en een ANBI-certificaat, alsmede geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

DIO is aangesloten bij diverse netwerken, waaronder de Europese organisatie Vétérinaires Sans Frontières (VSF Europa). Dit is een netwerk van negen Europese organisaties die zich allen richten op veterinaire ontwikkelingssamenwerking. Meer over onze netwerken vind u hier.


Beweegredenen

Binnen Nederland is DIO een unieke stichting: wij richten ons op de gezondheid van dieren in relatie tot het overleven van mensen. Dit is een tot nu toe sterk onderschat aspect binnen (Nederlandse) ontwikkelingsorganisaties. Natuurlijk moeten dieren goed gevoed en gezond gehouden worden om voldoende vlees, melk en trekkracht te kunnen leveren. Diergezondheid strekt echter verder dan het dier zelf. De bescherming van de veehouders en samenleving is een belangrijk aspect – vooral in derde wereld landen waar hygiëne en kennis over ziekten matig aanwezig is. Ziekten zoals miltvuur, hondsdolheid en worminfecties kunnen van dieren overgaan op mensen, die daar ook ziek van worden. Tenslotte verzekert een gezonde koe haar eigenaar van kapitaal en status ook als bijvoorbeeld de kostwinner van het gezin komt te overlijden.

Dieren en hun gezondheid zijn dus van ongekend belang in een constructieve, lange-termijn armoede bestrijdings aanpak!