Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

DIO

Adviserend Comité

Het bestuur wordt met advies bijgestaan door een Adviserend Comité (AC), welke een tweeledige functie vervult. Enerzijds heeft het AC grote toegevoegde waarde voor het bestuur door de gespecialiseerde kennis en ervaring in veterinaire ontwikkelingsprojecten. Anderzijds vervullen zij een bewakende rol in het naleven van beleidsplannen. Het AC wordt gevormd door:

Prof. dr. A. Pijpers
    Decaan van de faculteit DiergeneeskundeDr. B.E.C. Schreuder
    Voorzitter Dutch Committee for AfghanistanDr. A.J. de Smit
    Werkzaam bij MSD AH als hoofd afdeling R&D virologieDr. M. M. G. Leeflang
    Dierenarts en als onderzoeker werkzaam bij het AMCDrs. K. van ’t Hooft
    Dierenarts en werkzaam als zelfstandig consultantDr. M. Langelaar
    Dierenarts en werkzaam bij de Gezondheidsraad