Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

DIO

Bestuur

Alle bestuursleden zijn studenten Diergeneeskunde en vrijwilligers bij Stichting DIO.

Voorzitter | 

Janke Maat

Secretaris | 

Jolanda Rietveld

Penningmeester | 

Anne Marie Hamersteen

Coördinator projecten | 

Mieke Overvliet

Coördinator interne contacten | 

Iris Maliepaard

Coördinator externe contacten | 

Nynke van Bijsterveldt

Algemeen bestuurslid | 

Stefanie Swaanenburg