Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

DIO

DIOloog

De DIOloog is het kwartaalblad van Stichting DIO. De publicatie wordt verspreid onder de (student-)donateurs en geïnteresseerden van DIO.