Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

DIO

Links

    OntwikkelingssamenwerkingAgromisa

Agromisa is een organisatie verbonden aan het Wageningen University and Research Centre met als doel het verstrekken van kennis en informatie op het gebied van kleinschalige en duurzame landbouw, o.a. met een vraag- en antwoordservice.

WOT

De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken is een non-profit organisatie van vrijwilligers aan de Universiteit Twente te Enschede. Ze wil een bijdrage leveren aan de positieverbetering van sociaal en economisch zwakkere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. De WOT doet dit door middel van technologie-overdracht in de vorm van het verlenen van adviezen (o.a. met een vraag- en antwoordservice) op het gebied van duurzame energie zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht, aan mensen en groepen in ontwikkelingslanden.

Cordaid

Cordaid vertegenwoordigt alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking, van noodhulp en gezondheidszorg tot duurzame armoedebestrijding in ruim veertig landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden- Oosten en Midden- en Oost-Europa, en in Nederland.

COS

Het Centrum voor OntwikkelingsSamenwerking is een regionaal organisatie- en adviesbureau voor mondiale vraagstukken. Het COS is gespecialiseerd in adviezen en projecten over internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en de multiculturele samenleving

Oxfam Novib

Oxfam Novib is wereldwijd actief. Samen met ruim 850 lokale organisaties helpen ze mensen in ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan op te bouwen.

NCDO

Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. De NCDO heeft als missie om het draagvlak voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling te handhaven en te versterken in de Nederlandse samenleving, en om betrokkenheid van burgers en organisaties daarbij te bevorderen.

VSO

Stichting VSO Nederland (Voluntary Service Overseas) zendt op verzoek van partners in ontwikkelingslanden beroepskrachten uit om kennis en ervaring te delen. Het doel is om de capaciteiten van lokale organisaties te vergroten en daarmee een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding.

AIID

Het Amsterdam Institute for International Development (AIID) is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het AIID is opgericht in 2000 door de twee universiteiten om hun beste specialisten op internationale ontwikkelingen samen te brengen en om politieke debatten te bevorderen

DCA-VET

De projecten van Dutch Committee for Afghanistan - Veterinary Programmes (DCA-VET) zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid van de Afghaanse veestapel. De organisatie wil zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de voedselvoorziening en het verminderen van de armoede onder het Afghaanse volk

Internationale Samenwerking

Internationale Samenwerking is het maandblad over ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee ze de burger informeren over het Nederlandse beleid en de situatie in de wereld

Agriterra

Agriterra is een agri-agency, die zich inzet om economische activiteiten van landen in ontwikkeling te bevorderen. Centraal staat hierbij de hulp aan organisaties die de belangen van plattelandsbewoners behartigen.

Chakana

Chakana is een Bolivaanse ontwikkelingsorganisatie en voert sociaal-economische en agro-ecologische projecten uit in de afgelegen delen van het departement La Paz in het hooggebergte van de Boliviaanse Andes.


    DiergeneeskundeFaculteit Diergeneeskunde Utrecht

Stichting DIO is op het terrein van de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht gevestigd. De faculteit behoort tot de top van de diergeneeskundige faculteiten in de wereld op het gebied van onderwijs en onderzoek.

KNMvD

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De KNMvD is de beroepsvereniging van dierenartsen. Zij maakt zich sterk voor de bevordering van de diergeneeskunde en de belangenbehartiging van haar leden.

GD Deventer

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is de organisatie voor de Nederlandse veehouderij op het terrein van gezondheids- en kwaliteitszorg. Op deze website vindt u informatie over de GD-organisatie, diensten van de GD en dierziektenbestrijdingsprogramma's.

Animal Sciences Group van Wageningen UR

Wageningen UR Livestock Research ontwikkelt kennis voor een duurzame en renderende veehouderij, vertaalt deze naar praktijkgerichte oplossingen en innovaties, en zorgt voor doorstroming van deze kennis. De wetenschappelijke kennis op het gebied van veehouderijsystemen en van voeding, genetica, welzijn en milieu-impact van landbouwhuisdieren integreren ze tot veehouderijconcepten voor de 21e eeuw.


    OverigAITVM

Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine

KIT

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum voor internationale en interculturele samenwerking

FAO

Food and Agricultural Organisation of the United Nations

Wetenschapswinkel Wageningen-UR

De Wetenschapswinkel van Wageningen-UR bemiddelt bij onderzoeksvragen op het gebied van duurzame landbouw, plattelandsontwikkeling, natuur & milieu en consument & voeding.