Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

DIO

DIO's Lustrum 2012

Alweer 25 jaar verbeteren van diergezondheid in ontwikkelingslanden!

Van 21 tot en met 27 mei 2012 vierde DIO haar 5e lustrum!
Het was een mooie week met verschillende activiteiten!

In het menu op deze pagina vindt u meer informatie over DIO's 5e Lustrum en alle mooie activiteiten!