Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

DIO in Malawi!

Op dit moment werkt DIO in Malawi aan het project. Lees het REISVERSLAG van DIO's vrijwilligers Mieke, Nynke en Benny in Malawi!

Steun DIO's project in Malawi!

In 2013 ligt de focus op ons gloednieuwe project in Malawi.

U kunt het project steunen door een product te sponsoren of een eigen donatie te doen via Giro 6910 t.n.v. Stichting Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking o.v.v. 'Malawi' en (evt.) het product dat u graag wilt doneren.

- Syllabus - Kennis voor de boer à €10,-
- Bouwsteen van 'modelboerderij' à €25,-
- Train de boer à €50,-
- Train de trainer à €100,-
- Trainen van een CAHW à €250,-

Indien u het Tijdschrift voor Diergeneeskunde in december 2012 heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk ook de kerstkaart van DIO gekregen. Door het product dat u wilt doneren, aan te kruisen en de kaart aan ons te retourneren, kunt u ook ons Malawi-project steunen!

Uiteraard is elke donatie voor de boeren in Malawi welkom!!

Hartelijk bedankt!
Doneer nu en steun het Malawi-project!

DIO

Project Malawi - Matunkha


In Malawi is Stichting DIO samen met het lokale Matunkha Centrum bezig met het opstarten van een opleiding voor boeren en Community Animal Health Workers (CAHW). De boeren in Malawi hebben vaak moeite om op tijd ziektes bij hun vee te herkennen en hun productie te optimaliseren. Terwijl de dieren voor hen toch echt van levensbelang zijn! Ze zijn niet alleen een bron van eten en geld, maar verlenen ook status en soms trekkracht.


Stichting DIO gaat in 2013 starten met de bouw van een modelboerderij bij het Mathunka Centrum. Hier kunnen boeren in opleiding met eigen ogen zien hoe de verzorging van het dier nou het best kan gaan. Maar voordat de opleiding ook echt begint gebeurt er hier in Nederland al van alles als voorbereiding. We zijn bijvoorbeeld bezig met het samenstellen van een syllabus met basale kennis over huisvesting, voeding en verzorging. Kennis die vaak ontbreekt en die een leidraad zal zijn voor de opleiding.
In Malawi gaat Stichting DIO eerst trainers opleiden. Een aantal gemotiveerde werknemers van het Matunkha Centrum, die al veel met vee doen, zullen opgeleid worden tot trainer. Zij leren natuurlijk alles wat de boeren ook moeten leren, maar ook hoe zij deze kennis het beste kunnen overbrengen. De trainers gaan vervolgens beginnen met 150 boeren opleiden.
Een kleine groep excellente en gemotiveerde boeren uit de opleiding krijgen de mogelijkheid om opgeleid te worden tot Community Animal Health Worker. Deze mensen leren nog meer ziekten en bestrijding en zijn daarmee het eerste aanspreekpunt voor boeren als een ziekte heerst.


Steun het project van Stichting DIO in Malawi en doneer nu!