Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

Links naar Netwerken

DIO

Netwerken

DIO is lid van diverse (overkoepelende) organisaties waarin met andere ontwikkelingshulporganisaties wordt samengewerkt. Dit zijn:

• VSF EUROPA

• INTI

• NOVICE

VSF Europa

VSF E (Vétérinaires Sans Frontières Europa) streeft naar het verhogen van de levensstandaard van de minder bedeelden op deze wereld door de diergezondheid en -productie te bevorderen. Tegelijkertijd worden dierwelzijn, milieubescherming en duurzame ontwikkelingshulp hoog in het vaandel gedragen.

Om dit te bereiken werkt deze non-profit organisatie nauw samen met andere organisaties en de plaatselijke bevolking. De organisatie telt negen leden gesitueerd in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Portugal en Zwitserland. Elk lid heeft een vertegenwoordiger die deelneemt aan de jaarlijkse VSF-E vergaderingen. Op het moment worden er 66 projecten in 44 landen in Zuid en Centraal Amerika, Afrika, Azië en Europa uitgevoerd.

Binnen dit netwerk is Stichting DIO de enige die zich heeft toegelegd op het beantwoorden van vragen die vanuit de gehele wereld aan de V.I.S. gesteld worden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar hun website: www.vsfe.org

INTI

In 1988 is het netwerk International Network for Technical Information, INTI, opgericht. Het is het Europese netwerk van vraag- en antwoordservices, waarbij veertien organisaties zijn aangesloten. Het doel van INTI is door samenwerking en ondersteuning tussen de organisaties een betere service te kunnen verlenen aan mensen in ontwikkelingslanden. Stichting DIO heeft zich in 2002 bij INTI aan gesloten. Hierbij is het gebied van specialisatie binnen INTI uitgebreid met veterinaire vraagstukken. Voor meer informatie kunt u terecht bij INTI.

NOVICE

Het ‘Network Of Veterinary ICt in Education’ is een netwerk waarop dierenartsen, diergeneeskunde studenten, docenten en veterinaire ICTers kennis, informatie en vragen kunnen delen. Hun doel is om het ‘lifelong learning’ van dierenartsen te stimuleren en een leeromgeving te creëren waarvan iedereen gebruik kan maken. Ook Stichting DIO heeft hierop een forum opgericht, waar wij vragen en informatie faciliteren m.b.t. Ontwikkelingswerk en Tropische Diergeneeskunde. Meer over NOVICE vindt u op hun website: NOVICE.