Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

Nieuws Projecten

Afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers en de benodigde fondsen, is er binnen DIO regelmatig ruimte om nieuwe projecten op te starten. DIO streeft ernaar intensief samen te werken met betrouwbare en reeds bekende partners in de landen waar de projecten worden uitgevoerd.

Huidige Projecten

2012-2013: Malawi - Matunkha

Afgesloten Projecten

2009-2010: Tanzania - VETAID

2008-2009: India - USSS

2006 - 2007: Kameroen - NOWEPIFAC

2006 - 2009: India - SRHED

2005 - 2006: Togoo - CETRAMODE

2003: India

2001: India

DIO

Projecten

De werkwijze van DIO

Vrijwel vanaf het oprichten van DIO in 1987, heeft DIO wereldwijd kleinschalige projecten ondersteund, waarbij diergezondheid en het trainen van mensen in de basisprincipes van veehouderij en diergezondheid centraal staan. In alle gevallen wordt hierbij samengewerkt met partnerorganisaties die werkzaam zijn in de landen waar de projecten worden uitgevoerd.

DIO gelooft in het overdragen van kennis en het trainen van mensen als een duurzame manier om mensen in staat te stellen zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Hierbij bieden we per project trainingsprogramma’s aan die aansluiten bij de doelgroep. Daarnaast ondersteunen we projecten waarin de basisvoorwaarden voor een gezonde veehouderij/landbouwsector worden verbeterd. Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten van coöperaties, kleinschalige verwerkende industrieën of het opzetten van een basale veterinaire infrastructuur.

In principe zendt DIO geen vrijwilligers uit naar projecten. Al haar projecten worden ter plaatse door lokaal werkende partnerorganisaties uitgevoerd. DIO’s rol richt zich bij voorkeur tot het vinden van financiering voor het project, de aansturing van verschillende organisaties, het verstrekken van de nodige informatie en kennis en het achteraf evalueren van het project.