Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

V.I.S. aanvragen

Uw kunt een V.I.S. aanvraag indienen door een mail te sturen naar vis@dio.nl

Klik hier voor een overzicht van reeds behandelde V.I.S. vragen.

DIO

Veterinary Information Service

De V.I.S

De V.I.S. is een gratis vraag- en antwoordservice die de Stichting DIO verleent ten behoeve van personen en organisaties die werkzaam zijn in ontwikkelingslanden. De service bestaat uit het beantwoorden van vragen op veterinair gebied. Door middel van deze service willen wij veterinaire kennis overdragen en vanuit Nederland hulp bieden aan mensen in ontwikkelingslanden. Wij hebben een groot aantal enthousiaste veterinaire studenten die met behulp van ervaren veterinaire specialisten en de uitgebreide literatuur van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht praktische oplossingen voor problemen en vragen kunnen vinden.

Middels het onderstaande formulier kunt u uw vraag bij ons indienen. Door hier te klikken komt u bij het archief van reeds beantwoordde vragen.