Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking


Healthy animals, healthy people

Over DIO

DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging.

DIO

Voorlichting

Stichting DIO biedt voorlichting aan mensen in derdewereldlanden doormiddel van de vraag en antwoord service: VIS. Daarnaast sturen wij op aanvraag boeken op en hebben we o.a. samengewerkt met Agromisa met het schrijven van stukken in de zogenaamde AgroDocjes.
Ook in Nederland zijn wij actief met voorlichting en educatie. Daarbij is ons doel om meer inzicht te creëren in de belangrijke rol die dieren in die samenlevingen spelen en wat het belang is van gezonde dieren. Stichting DIO organiseert hiervoor informatieve avonden en symposia.

Naast boven staande activiteiten staan wij met informatiestands op de open dagen van de faculteit Diergeneeskunde en zijn wij te vinden op diverse symposia en congressen. Hier geven we voorlichting over onze stichting en onze activiteiten. Door middel van ons kwartaalblad – de DIOdialoog – stellen we onze donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte van de projecten, onze activiteiten en recente ontwikkelingen in de wereld van ontwikkelingssamenwerking en (tropische) diergeneeskunde. Eerder gepubliceerde DIO-dialogen vindt u hier.

Om het contact met onze commissieleden en vrijwilligers te behouden, versturen wij ook maandelijks onze elektronische nieuwsbrief: de DIO-update.


Wij zijn altijd opzoek naar meer locaties waar wij mensen kunnen voorlichten. Heeft u een plek voor ons om te komen praten of met een stand te staan, neem dan contact op met onze PR.
Zou u graag een keer aanwezig willen zijn bij een vrijwilligersbijeenkomst, infoavond, symposium, DIO-dialoog of graag onze DIO-Update willen ontvangen? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator.